• CO TO JEST REGIA?

  REGIA lub regionalny serwis geoinformacyjny jest wszechstronnym i wygodnym narzędziem stworzonym dla potrzeb samorządów – ich mieszkańców, urzędników i przedsiębiorców. REGIA ma na celu stworzenie dogodnych warunków do podejmowania decyzji opartych na położeniu geograficznym oraz ułatwianie wymiany informacji.
  Jak działa REGIA?
 • Jak działa REGIA?

  Użytkownicy, którzy zawarli umowę korzystania z serwisu REGIA, mogą tworzyć i zarządzać własnymi warstwami danych.
  Użytkownicy na własnych warstwach danych mogą gromadzić i zarządzać swoimi danymi, informacją lub dokumentami, tworzyć i świadczyć usługi oparte na georeferencyjnych danych. Użytkownik sam decyduje, czy jego warstwa danych będzie publicznie dostępna i kto będzie mógł z niej korzystać.
  Upubliczniona informacja użytkownika i jego usługi
  Dane użytkownika (niejawne)
  Dane z Rejestru Osób Prawnych
  Dane z Rejestru Adresów
  Dane z Rejestru Nieruchomości
  Litewska mapa katastralna
  DLA MIESZKAŃCÓW DLA BIZNESU DLA INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH
 • Jak działa REGIA?

  REGIA jest bardzo prosta w użyciu. Nie jest potrzebny żaden dodatkowy sprzęt lub oprogramowanie – wystarczy komputer z dostępem do Internetu.
  Wszystkie usługi REGIA są zarządzane za pomocą przeglądarki internetowej. REGIA działa na zasadzie chmury obliczeniowej: cała informacja użytkownika, wprowadzone dane, przesłane dokumenty są gromadzone oraz przechowywane na serwerach REGIA i dostępne z dowolnego komputera.
  Korzystanie z danych i usług REGIA w celach niekomercyjnych jest nieodpłatne.

  Usługi REGIA w trybie przeglądania są publicznie dostępne i nie wymagają rejestracji użytkownika. Ci, którzy chcą wprowadzić informację lub zarządzać własną warstwą danych, łączą się za pośrednictwem usługi iPasas.lt.

  – to uniwersalna platforma elektronicznej identyfikacji i uwierzytelniania, która za pomocą podpisu elektronicznego, bankowości elektronicznej i innych narzędzi pomaga bezpiecznie i niezawodnie ustalić tożsamość użytkownika i przyznane mu prawa.
  Usługi dla mieszkańców
  Usługi dla biznesu
  Usługi dla instytucji państwowych
Jak działa REGIA?